Om vårt API

Här hittar du mer information om hur du använder vårt JSON-API. Vi kan inte garantera att API:et alltid fungerar och är korrekt, då det som agenten i övrigt bygger på data från Systembolaget.

JSON-API

Vi rekommenderar att du använder vårt JSON-API när du utvecklar mobila appar eller vill inkludera delmängder av data på en annan webbplats. Det finns ett antal olika tjänster, de stödjer alla JSONP med callback-parameter.

När vi gör förändringar i API:et publiceras en helt ny version som anges i sökvägen, t ex 1.0 för första versionen och 1.0.1 för en uppdaterad. På så sätt bör äldre klienter fortsätta fungera, men det är ingen garanti.

newProducts.json

Returnerar produkterna i det senaste nyhetssläppet. Förutom grunddata om produkterna finns även betygsdata från Ratebeer (kan dröja några dagar efter uppdatering av listan, din kod ska inte förvänta sig att det alltid finns betygsdata).

newProducts.json (2.0)

Returnerar produkterna i de tre senaste nyhetssläppen. Förutom grunddata om produkterna finns även betygsdata från Ratebeer (kan dröja några dagar efter uppdatering av listan, din kod ska inte förvänta sig att det alltid finns betygsdata).

firstSaleList.json (2.0)

Lista över släppdatum och hur många produkter som initialt och idag finns för varje datum.

coverageList.json

Täckningskarta för produkterna i senaste släppet.

inventoryForProduct.json

Lagersaldon för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om produkten.

inventoryForStore.json

Lagersaldon för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om butiken.

historyForProduct.json

Historik för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Visar i vilka butiker som produkten har funnits och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

historyForStore.json

Historik för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Visar vilka produkter som har lagerförts i butiken och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

searchProduct.json

Huvudingång för sökning på produkter. Parametern "query" beskriver sökfrågan. Parametern "all" ska vara true om du även vill söka bland historiska produkter som ej bevakas längre. Med version 2.1 använder vi PostgreSQL fulltextsök och inte längre Solr.

searchStore.json

Sökning på butiker. Sökfrågan i parametern "query". Parametern "all" ska vara true om du vill söka bland inaktiva butiker. Från version 2.1 använder vi PostgreSQL fulltextsök och inte längre Solr.

searchStore.json (GPS)

Sökning på butiker efter geografisk placering. Parametrarna "lat" och "lng" skickas in med koordinaterna där användaren befinner sig. Parametern "dist_km" anger inom vilken radie sökning ska göras och är förvalt 3 km. Resultatet sorteras alltid på avståndet i km.

getActiveStores.json

Alla aktiva butiker som bevakas för tillfället. Listan innehåller även datumstämplar för när butiken senast kollades och uppdaterades.

Tillfälliga ölnyheter den 17 november

Tillfälliga ölnyheter den 12 november