Om vårt API

Här hittar du mer information om hur du använder vårt JSON-API. Vi kan inte garantera att API:et alltid fungerar och är korrekt, då det som agenten i övrigt bygger på data från Systembolaget.

JSON-API

Vi rekommenderar att du använder vårt JSON-API när du utvecklar mobila appar eller vill inkludera delmängder av data på en annan webbplats. Det finns ett antal olika tjänster, de stödjer alla JSONP med callback-parameter.

När vi gör förändringar i API:et publiceras en helt ny version som anges i sökvägen, t ex 1.0 för första versionen och 1.0.1 för en uppdaterad. På så sätt bör äldre klienter fortsätta fungera, men det är ingen garanti.

newProducts.json

Returnerar produkterna i det senaste nyhetssläppet. Förutom grunddata om produkterna finns även betygsdata från Ratebeer (kan dröja några dagar efter uppdatering av listan, din kod ska inte förvänta sig att det alltid finns betygsdata).

newProducts.json (2.0)

Returnerar produkterna i de tre senaste nyhetssläppen. Förutom grunddata om produkterna finns även betygsdata från Ratebeer (kan dröja några dagar efter uppdatering av listan, din kod ska inte förvänta sig att det alltid finns betygsdata).

firstSaleList.json (2.0)

Lista över släppdatum och hur många produkter som initialt och idag finns för varje datum.

coverageList.json

Täckningskarta för produkterna i senaste släppet.

inventoryForProduct.json

Lagersaldon för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om produkten.

inventoryForStore.json

Lagersaldon för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om butiken.

historyForProduct.json

Historik för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Visar i vilka butiker som produkten har funnits och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

historyForStore.json

Historik för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Visar vilka produkter som har lagerförts i butiken och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

searchProduct.json

Huvudingång för sökning på produkter. Parametern "query" beskriver sökfrågan. Parametern "fq" kan innehålla filter till sökfrågan och formuleras enligt "fältnamn:fältvärde", där fältnamnet är detsamma som i det returnerade JSON-objektet. I exemplet ovan måste "collect" vara satt till true, alltså enbart produkter där lagersaldon fortfarande hämtas. Utöver dessa finns parametrar för "start", "limit" och "sort". Utelämnas sökfrågan ges alla produkter i svaret.

searchStore.json

Sökning på butiker. Sökfrågan i parametern "query" och parametrarna "start", "limit" och "sort". Parametern "fq" kan innehålla filter till sökfrågan och formuleras enligt "fältnamn:fältvärde", där fältnamnet är detsamma som i det returnerade JSON-objektet. Utelämnas sökfrågan ges alla butiker i svaret. För en komplett laddning sätts då parametern "limit" förslagsvis till "500".

searchStore.json (GPS)

Sökning på butiker efter geografisk placering. Parametrarna "lat" och "lng" skickas in med koordinaterna där användaren befinner sig. Parametern "dist_km" anger inom vilken radie sökning ska göras och är förvalt 3 km. Resultatet sorteras alltid på avståndet i km.

Tillfälliga ölnyheter den 18 oktober

Tillfälliga ölnyheter den 4 oktober