Systembevakningsagenten

Bevakar ölsläppen på Systembolaget

Tjänsten stängs ner den 9 december 2022

Efter att ha blivit kontaktade av advokater som arbetar på uppdrag åt Systembolaget står det klart att de anser att vi bryter mot punkt 1.7 i deras allmänna villkor. Vi uppmanas att upphöra med den otillåtna informations-inhämtningen och användning av denna så snart som möjligt, dock senast 9 december.


API

Om vårt API

Här hittar du mer information om hur du använder vårt JSON-API. Vi kan inte garantera att API:et alltid fungerar och är korrekt, då det som agenten i övrigt bygger på data från Systembolaget.

Vi rekommenderar att du använder vårt JSON-API när du utvecklar mobila appar eller vill inkludera delmängder av data på en annan webbplats. Det finns ett antal olika tjänster, de stödjer alla JSONP med callback-parameter.

När vi gör förändringar i API:et publiceras en helt ny version som anges i sökvägen, t ex 1.0 för första versionen och 1.0.1 för en uppdaterad. På så sätt bör äldre klienter fortsätta fungera, men det är ingen garanti.

newProducts.json

Returnerar endast produkter i det senaste, aktiva nyhetssläppet.

newProducts.json (2.0)

Returnerar produkter i de åtta senaste eller kommande släpp som vi känner till, räknat baklänges på releasedatum.

firstSaleList.json (2.0)

Lista över släppdatum och hur många produkter som initialt och idag finns för varje datum.

coverageList.json

Täckningskarta för produkterna i senaste släppet.

inventoryForProduct.json

Lagersaldon för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om produkten.

inventoryForStore.json

Lagersaldon för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Förutom saldon visas grunddata om butiken.

historyForProduct.json (2.1)

Historik för en viss produkt, som specificeras med parameter "id". Visar i vilka butiker som produkten har funnits och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

historyForStore.json (2.1)

Historik för en viss butik, som specificeras med parameter "id". Visar vilka produkter som har lagerförts i butiken och när senaste lagersaldot registrerades. Kan ta några sekunder att ladda.

searchProduct.json (2.1)

Huvudingång för sökning på produkter. Parametern "query" beskriver sökfrågan. Parametern "all" ska vara true om du även vill söka bland historiska produkter som ej bevakas längre. Med version 2.1 använder vi PostgreSQL fulltextsök och inte längre Solr. För att sortera, använd parametern "sort" med tillåtna värden: "name", "first_sale", "price_sek" eller "rank". Default är "rank" vilket är relevansen för sökresultat utifrån frågan.

searchStore.json (2.1)

Sökning på butiker. Sökfrågan i parametern "query". Parametern "all" ska vara true om du vill söka bland inaktiva butiker. Från version 2.1 använder vi PostgreSQL fulltextsök och inte längre Solr.

searchStore.json (GPS-koordinater, 2.1)

Sökning på butiker efter geografisk placering. Parametrarna "lat" och "lng" skickas in med koordinaterna där användaren befinner sig. Parametern "dist_km" anger inom vilken radie sökning ska göras och är förvalt 3 km. Resultatet sorteras alltid på avståndet i km.

getActiveStores.json (2.1)

Alla aktiva butiker som bevakas för tillfället. Listan innehåller även datumstämplar för när butiken senast kollades och uppdaterades.

5 december 2022, 134 st
9 december 2022, 13 st (säljstart om 4 dagar)
2 december 2022, 6 st
25 november 2022, 9 st
18 november 2022, 8 st
11 november 2022, 10 st
7 november 2022, 142 st
4 november 2022, 7 st
1 november 2022, 155 st
28 oktober 2022, 10 st
21 oktober 2022, 10 st
14 oktober 2022, 7 st
7 oktober 2022, 9 st
3 oktober 2022, 86 st
30 september 2022, 7 st