Systembevakningsagenten

Bevakar ölsläppen på Systembolaget

Tjänsten stängs ner den 9 december 2022

Efter att ha blivit kontaktade av advokater som arbetar på uppdrag åt Systembolaget står det klart att de anser att vi bryter mot punkt 1.7 i deras allmänna villkor. Vi uppmanas att upphöra med den otillåtna informations-inhämtningen och användning av denna så snart som möjligt, dock senast 9 december.


Sökresultat: 1 träffar
83
2022-05-20
Fuerst Wiackek Dream #5 0 9.5%
FUERST WIACEK GmbH, Tyskland (TSE)
Grundurval
Butiker + produkter med saldon (1)
Säljstart
Producent
FUERST WIACEK GmbH (1)
Land