Systembevakningsagenten

Bevakar ölsläppen på Systembolaget

Tjänsten stängs ner den 9 december 2022

Efter att ha blivit kontaktade av advokater som arbetar på uppdrag åt Systembolaget står det klart att de anser att vi bryter mot punkt 1.7 i deras allmänna villkor. Vi uppmanas att upphöra med den otillåtna informations-inhämtningen och användning av denna så snart som möjligt, dock senast 9 december.


Sökresultat: 1 träffar
45
2022-02-07
Alefarm Nightweave 8%
Alefarm Brewing, Danmark (TSLS)
Grundurval
Butiker + produkter med saldon (1)
Säljstart
2022-02-07 (1)
Producent
Land
Danmark (1)