Systembevakningsagenten

Bevakar ölsläppen på Systembolaget

Tjänsten stängs ner den 9 december 2022

Efter att ha blivit kontaktade av advokater som arbetar på uppdrag åt Systembolaget står det klart att de anser att vi bryter mot punkt 1.7 i deras allmänna villkor. Vi uppmanas att upphöra med den otillåtna informations-inhämtningen och användning av denna så snart som möjligt, dock senast 9 december.


Sökresultat: 1 träffar
132
2021-09-01
Oktoberfestive Lager 5.5%
Primátor, Tjeckien (TSS)
Grundurval
Butiker + produkter med saldon (1)
Säljstart
2021-09-01 (1)
Producent
Land
Tjeckien (1)