Systembevakningsagenten

Bevakar ölsläppen på Systembolaget


Försäljningsstatistik

Här hittar du olika typer av statistik. Den största aggreggeringen är differensen mellan min och max varje dygn, som kan ge en fingervisning om försäljning eller levererade varor. Exakt hur mycket som är sålda varor i diffen går inte att veta, det finns bara i Systembolagets databas.

Min/max diff per län och datum